Matías Corvino | bibliografía

Bibliografía

 • Babinger, Franz (1978). Mehmed the Conqueror and his time (en inglés). Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-09900-6. 28597887. 
 • Bak, János (1994). «The Late Medieval period (1382–1526)». Sugar, Peter F; Hanák, Péter; Frank, Tibor, eds. A history of Hungary (en inglés). Bloomington: Indiana University Press. pp. 54-82. ISBN 0-253-20867-X. 20998201. 
 • Bak, János M; Domonkos, Leslie S; Harvey, Paul B; Garay, Kathleen, eds. (1996). 1458–1490. The laws of the medieval Kingdom of Hungary (en inglés) III. Idyllwild: Charles Schlacks, Jr. ISBN 1-884445-26-8. 495069669. 
 • Bartl, Július; Čičaj, Viliam; Kohútova, Mária; Letz, Róbert; Segeš, Vladimír; Škvarna, Dušan (2002). Slovak history: chronology and lexicon (en inglés). Wauconda: Bolchazy-Carducci Publishers/Slovenské Pedegogické Nakladatel'stvo. ISBN 0-86516-444-4. 43607496. 
 • Boubín, Jaroslav (2011). «The Bohemian crownlands under the Jagiellons (1471–1526)». Pánek, Jaroslav; Tůma, Oldřich, eds. A history of the Czech lands (en inglés). Praga: Charles University in Prague. pp. 149-169. ISBN 978-80-246-1645-2. 318873593. 
 • Cartledge, Bryan (2011). The will to survive: a history of Hungary (en inglés). Londres: C. Hurst. ISBN 978-1-84904-112-6. 729834718. 
 • E. Kovács, Péter (1990). Matthias Corvinus (en húngaro). Budapest: Officina Nova. ISBN 963-7835-49-0. 25832848. 
 • Eagles, Jonathan (2014). Stephen the Great and Balkan nationalism: Moldova and Eastern European history (en inglés). Nueva York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-78076-353-8. 904312307. 
 • Engel, Pál (2001). The realm of St Stephen: a history of medieval Hungary, 895–1526 (en inglés). Nueva York: I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3. 56676014. 
 • Fine, John VA, Jr. (1994). The late medieval Balkans: a critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest (en inglés). Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4. 749133662. 
 • Florescu, Radu R; McNally, Raymond T (1989). Dracula Prince of many faces: his life and his ties (en inglés). Boston: Back Bay Books. ISBN 978-0-316-28656-5. 20012936. 
 • Hendrix, Scott E (2013). «Astrological forecasting and the Turkish menace in the Renaissance Balkans». Anthropology (en inglés) (Belgrado: Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu) 13 (2): 57-72. 1452-7243. 
 • Kalous, Antonín (2011). «Hunyadi Mátyás és a morva királyi városok». Aetas (en húngaro) (Szeged: CEEOL) 26 (3). 1587-1258. 
 • Klaniczay, Tibor (1992). «The age of Matthias Corvinus». Porter, Roy; Teich, Mikuláš, eds. The Renaissance in national context (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 164-179. ISBN 0-521-36970-3. 22242793. 
 • Krieger, Karl-Friedrich (2004). Die Habsburger im Mittelalter: von Rudolf I. bis Friedrich III. 2. (en alemán). Stuttgart: W. Kohlhammer. ISBN 978-3-170-18228-8. 448084375. 
 • Kubinyi, András (2004). «Adatok a Mátyás-kori királyi kancellária és az 1464. évi kancelláriai reform történetéhez» [On the history of the Royal Chancellery in the reign of Matthias Corvinus and of the 1464 reform of the chancellery]. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica (en húngaro) (Miskolc: Miskolci Egyetem) IX (1): 25-58. 1219-543X. 
 • Kubinyi, András (2008). Matthias rex (en inglés). Budapest: Balassi Kiadó. ISBN 978-963-506-767-1. 236054839. 
 • Magaš, Branka (2007). Croatia through history: the making of a European state (en inglés). Londres: SAQI. ISBN 978-0-86356-775-9. 255141723. 
 • Markó, László (2006). A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig: Életrajzi Lexikon [Great officers of State in Hungary from King Saint Stephen to our days: a biographical encyclopedia] (en húngaro). Budapest: Helikon Kiadó. pp. 963-547-085-1. 44128135. 
 • Molnár, Miklós (2001). A concise history of Hungary (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66736-4. 923830614. 
 • Mureşanu, Camil (2001). John Hunyadi: defender of christendom (en inglés). Iaşi: The Center for Romanian Studies. ISBN 973-9432-18-2. 45327384. 
 • Pop, Ioan-Aurel (2005). «The Romanians in the 14th–16th centuries from the "Christian Republic" to the "Restoration of Dacia"». Pop, Ioan-Aurel; Bolovan, Ioan, eds. History of Romania: compendium (en inglés). Cluj-Napoca: Romanian Cultural Institute (Center for Transylvanian Studies). pp. 209-314. ISBN 978-973-7784-12-4. 123906375. 
 • Šmahel, František (2011). «The Hussite Revolution (1419–1471)». Pánek, Jaroslav; Tůma, Oldřich, eds. A history of the Czech lands (en inglés). Praga: Charles University in Prague. pp. 149-169. ISBN 978-80-246-1645-2. 318873593. 
 • Tanner, Marcus (2009). The Raven King: Matthias Corvinus and the fate of his lost library (en inglés). New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-300-15828-1. 317471883. 
 • Teke, Zsuzsa (1980). Hunyadi János és kora [John Hunyadi and his times] (en húngaro). Budapest: Gondolat. ISBN 963-280-951-3. 440740388. 
 • Teke, Zsuzsa (1981). «A középkori magyar állam virágzása és bukása, 1301–1526: 1458–1490» [Flourishing and fall of medieval Hungary, 1301–1526: 1458–1490]. Solymosi, László, ed. A kezdetektől 1526-ig [From the beginning to 1526]. Magyarország történeti kronológiája [Historical chronology of Hungary] (en húngaro) I. Budapest: Akadémiai Kiadó. pp. 79-187. ISBN 963-05-2661-1. 313143718.